Planejamento

3.1.1

100%

4 tarefas   (4 fechadas — 0 aberta)

3.1.2

100%

12 tarefas   (12 fechadas — 0 aberta)

3.2.0

100%

23 tarefas   (23 fechadas — 0 aberta)

3.2.1

67%

6 tarefas   (4 fechadas2 abertas)