Planejamento

1.3.0

95%

19 tarefas   (18 fechadas1 aberta)

1.3.1

100%

16 tarefas   (16 fechadas — 0 aberta)

1.3.2

64%

14 tarefas   (9 fechadas5 abertas)

1.3.3

0%

1 tarefa   (0 fechada — 1 aberta)

1.4.0

4%

14 tarefas   (0 fechada — 14 abertas)